30 1 2 3 Tháng 12 Thứ bảy

Đến:

Từ:

COROLLA – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG NỬA THẾ KỶ

23-11-2016

Toyota ra mắt trang web đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời mẫu xe Corolla. Năm mươi năm trước đây, khi giai đoạn bùng nổ cơ giới hóa đã bắt đầu bén rễ ở Nhật Bản, vào ngày 20/10/1966, Toyota đã cho ra đời Corolla thế hệ đầu tiên.

Đọc thêm >