• corolla altis 2016
  • Innova
  • Cơ hội sở hữu Coupon Dịch vụ trị giá 2 triệu đồng khi tham gia trả lời Khảo sát qua tin nhắn
  • Danh sách 10 Khách hàng may mắn đầu tiên sở hữu Coupon Dịch vụ trị giá 2 triệu đồng
  • Doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt 3.907 xe trong tháng 8 năm 2016