• Toyota Camry IMP 2017
  • Hilux 2017
  • INNOVA
  • CKD Price Re-positoning
  • TCBC Corolla Altis 2017
  • SUboi-NQNL
  • Toyota Việt Nam thông báo thực hiện chương trình triệu hồi  Để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước trên xe Yaris và Vios