• Thay đổi giá bán lẻ tháng 10 năm 2015
  • Land Cruiser launching
  • Triệu hồi xe Vios - Altis
  • 2016 Hilux promotion
  • Triệu hồi Corolla, Vios, Yaris
  • Bốc thăm trúng thưởng 3