Phương Thức Toyota năm 2020 | Toyota Việt Nam

Phương Thức Toyota 2020

Phương Thức Toyota 2020 gồm 10 giá trị được mô tả bằng từ ngữ đơn giản nhằm khuyến khích hành động tích cực của các thành viên. Điều này khích lệ sự thay đổi tư duy của mỗi người cũng như thay đổi văn hóa theo từng nơi làm việc, để ngày càng có nhiều thành viên tại Toyota vượt qua được những điều không thể.

Tại Toyota, chúng tôi...

Hành động vì người khác

Chúng ta phấn đấu lấy quan điểm của khách hàng và các bên liên quan làm điểm cốt lõi trong những nỗ lực hàng ngày. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta có thể biến những điều không thể thành có thể.

Tại Toyota, chúng tôi...

Làm việc với sự chính trực

Chúng ta luôn cân nhắc xem công việc ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến đâu và nó tác động như thế nào đến những người xung quanh. Chúng ta tạo ra con đường dẫn đến mục tiêu của mình với sự chính trực và trung thực.

Tại Toyota, chúng tôi...

Thúc đẩy sự hiếu kỳ

Dành sự quan tâm của mình cho mọi thứ, chúng ta luôn đặt câu hỏi để khám phá cơ chế đằng sau các hiện tượng. Tư duy này tạo ra những ý tưởng mới.

Tại Toyota, chúng tôi...

Quan sát kỹ lưỡng

Con người cảm nhận mọi thứ bằng bản năng theo những cách mà máy móc không thể làm được. Chúng ta tổng hợp các dữ liệu cứng trong khi tự mình quan sát, cảm nhận và suy luận tình huống, thực hiện Genchi Genbutsu để nhanh chóng tìm ra các giải pháp tốt nhất và sáng tạo nhất.

Tại Toyota, chúng tôi...

Luôn làm tốt hơn nữa

Hôm nay và hàng ngày, chúng ta tự rèn giũa các kỹ năng của bản thân và của người khác với trái tim, khối óc và thân thể để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Tại Toyota, chúng tôi...

Tiếp tục nhiệm vụ cải tiến

Chúng ta tin tưởng vào khả năng tự nhiên của con người để biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Mọi cải tiến, bất kể quy mô, đều có giá trị. Chúng ta khuyến khích những tư duy đổi mới không ngừng và ý tưởng mới đột phá. Chúng ta nỗ lực đổi mới bằng Kaizen (Liên tục cải tiến), không bao giờ chấp nhận hiện trạng.

Tại Toyota, chúng tôi...

Tạo không gian để phát triển

Tập trung vào những gì thiết yếu, chúng ta loại bỏ lãng phí và quản lý cẩn thận các nguồn lực của mình để tạo ra không gian phát triển. Đây là nền tảng cho sự ứng biến nhanh và sự khai phá những ý tưởng mới cho tương lai.

Tại Toyota, chúng tôi...

Đón nhận sự cạnh tranh

Chúng ta đón nhận sự cạnh tranh, không ích kỷ cá nhân. Điều đó thúc đẩy chúng ta cải thiện và phục vụ khách hàng cũng như xã hội tốt hơn, tạo ra nhiều giá trị và trải nghiệm tốt hơn.

Tại Toyota, chúng tôi...

Thể hiện sự tôn trọng mọi người

Không có công việc nào là đơn độc. Không có công việc nào là nỗ lực của chỉ một người. Chúng ta tận dụng tối đa các quan điểm đa dạng đế biến sự khác biệt thành sức mạnh tập thể. Với sự tôn trọng nền tảng dành cho tất cả mọi người, chúng ta tạo ra môi trường mà tất cả mọi người cảm thấy được chào đón, an toàn được lắng nghe và mọi người đều có thể đóng góp hết sức mình cho những mục tiêu có ý nghĩa.

Tại Toyota, chúng tôi...

Cảm ơn mọi người

Chúng ta tồn tại là nhờ có khách hàng, đối tác, các thành viên, các bên liên quan và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta hãy nói “cảm ơn” với tất cả những người chúng ta gặp ngày hôm nay.