Biển báo cấm là gì? Đặc điểm của biển báo cấm

Theo khoản 4 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ 2008 có 5 nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ. Biển báo cấm thuộc một trong 5 nhóm biển báo đó. Đây là nhóm biển báo biểu thị những điều cấm, báo hiệu cho người tham gia giao thông không được phép vi phạm (Theo Quy chuẩn 41:2019/BGTVT).

Biển cấm ô tô và nhiều loại biển báo cấm khác thường được đặt trước một vị trí cần cấm trên đường hoặc nơi đường giao nhau. Trường hợp đoạn đường có biển cấm đi qua các nút giao, loại biển này sẽ được đặt nhắc lại phía sau nút giao theo hướng đường đang có biến cấm. Lưu ý, trường hợp này không áp dụng với các nút giao tại các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị, các khu đất lân cận chỉ có một lối ra vào chung. 

biển cấm xe ô tô

Biển báo cấm quay đầu đối với xe ô tô (Nguồn: Sưu tầm)

Trường hợp vì một lý do nào đó biển cấm phải đặt cách xa vị trí cấm thì sẽ phải đặt thêm biển phụ S.502. Biển này sẽ giúp người tham gia giao thông biết được khoảng cách từ sau biển cấm đến vị trí bắt đầu có hiệu lực cấm là bao xa. 

Hầu hết biển báo cấm nói chung và biển cấm ô tô nói riêng thường có hình tròn, viền ngoài màu đỏ, nền màu trắng. Trên nền biển cấm thường có các ký hiệu là chữ số, chữ viết hoặc hình vẽ màu đen, biểu thị các điều cấm. Ngoài ra, một số biển cấm có hình chữ nhật, hình vuông, nền màu xanh lam. Với đặc điểm hình dạng như vậy, biển cấm sẽ giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết và hạn chế vi phạm lỗi trên đường. 

Các ký hiệu và ý nghĩa biển cấm ô tô

Có rất nhiều loại biến cấm mà người điều khiển xe ô tô cần chú ý khi tham gia giao thông:

- Biến báo số hiệu P.101 - biển báo “Đường cấm”: Đây là biến báo đường cấm tất cả các loại phương tiện đi lại theo cả hai hướng. 

- Biển báo số hiệu P.102 - biển báo “Cấm đi ngược chiều”: Biển cấm này cấm tất các các loại phương tiện đi vào theo chiều đặt biển (trừ các loại xe ưu tiên). 

- Biển báo số hiệu P.103a - biển báo “Cấm xe ô tô”: Biển cấm tất cả các loại xe cơ giới, kể cả xe 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy  và các loại xe được ưu tiên theo quy định. 

- Biển báo số hiệu P.103b - biển báo “Cấm xe ô tô rẽ phải”: Biển báo cấm ô tô rẽ phải, kể cả xe máy 3 bánh có thùng.

- Biển báo số hiệu P.103c - biển báo “Cấm xe ô tô rẽ trái”: Biển cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, kể cả xe máy 3 bánh có thùng.

- Biển báo số hiệu P.105 - biển báo “Cấm xe ô tô và xe máy”: Với phần đường có biển cấm này, tất cả các loại xe cơ giới và xe máy không được phép đi vào, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

- Biến báo số hiệu P.106a - biển báo “Cấm xe ô tô tải”: Đây là biển cấm ô tô tải, máy kéo và các xe máy chuyên dùng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

- Biển báo số hiệu P.106b - biển báo  “Cấm xe ô tô tải”: Biển báo cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn chỉ số được ghi trên biển.

- Biển báo số hiệu P.106c - biển báo“Cấm các xe chở hàng nguy hiểm”: Biển báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm đi vào. 

- Biển báo số hiệu P.107 - biển báo “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải”: Tại phần đường có biển cấm này, xe ô tô chở khách và các loại xe tải các loại máy kéo và xe máy chuyên dùng không được đi vào, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

- Biển báo số hiệu P.107a - biển báo “Cấm xe ô tô khách”: Đây là biển cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định.

- Biển báo số hiệu P.107b - biển báo  “Cấm xe ô tô taxi”: Biển báo cấm xe taxi di chuyển.

- Biển báo số hiệu P.108 - biển báo “Cấm xe kéo rơ-moóc”: Loại biển này dùng để cấm cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc, xe máy, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định. 

- Biển báo số hiệu P.108a - biển báo “Cấm xe sơ-mi rơ-moóc”: Đây là biển cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc, trừ các xe có dạng xe sơ-mi rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc được ưu tiên theo quy định.

- Biển báo số hiệu P.109 - biển báo “Cấm máy kéo”: Tại phần đường có biển cấm này, các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích không được phép đi qua.

- Biển báo số hiệu P.115 - biển báo “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe”: Đây là biển cấm các xe các loại xe cơ giới, xe thô sơ, xe được ưu tiên theo quy định có trọng tải toàn bộ xe (bao gồm trọng tải xe, người trên xe và hành lý hàng hóa trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển.

- Biển báo số hiệu P.116 - biển báo  “Hạn chế tải trọng trên trục xe”: Với các tuyến đường có biển cấm này, các loại xe cơ giới, xe thô sơ, xe được ưu tiên theo quy định có trọng tải toàn bộ xe (bao gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển sẽ không được phép đi qua.

- Biển cấm ô tô số hiệu P.117 - biển báo  “Hạn chế chiều cao”: Đây là biển cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. 

- Biển báo số hiệu P.118 - biển báo “Hạn chế chiều ngang xe”: Biển báo này dùng để cấm các loại xe cơ giới và thô sơ có chiều ngang vượt quá chỉ số trên biển.

- Biển số hiệu P.119 - biển báo “Hạn chế chiều dài xe”: Biển báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) có độ dài toàn bộ (kể cả xe và hàng hóa) lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định.

- Biển số hiệu P.120 - biển báo “Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc”: Tại tuyến đường có biển cấm này, các loại xe kéo theo rơ-moóc, sơ-mi-rơ-moóc có chiều dài toàn xe (bao gồm cả rơ moóc và hàng) lớn hơn chỉ số ghi trên biển sẽ không được đi qua.

- Biển số hiệu P.121 - biển báo  “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”: Biển cấm ô tô này dùng để báo khoảng cách tối thiểu giữa các xe ô tô phải đi cách nhau.

- Biển số hiệu P.123a - biển báo “Cấm rẽ trái”: Biển cấm các loại xe (thô sơ và cơ giới) rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau, trừ các xe được ưu tiên. Biển không cấm xe quay đầu.

- Biển số hiệu P.123b - biển báo “Cấm rẽ phải”: Biển cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ phải theo hướng mũi tên chỉ ở những vị trí đường giao nhau. Lưu ý biển không cấm quay đầu xe.

- Biển số hiệu P.124a - biển báo “Cấm quay đầu xe”: Biển báo này có ý nghĩa cấm xe ô tô, xe máy 3 bánh quay đầu theo kiểu chữ U. Chiều cấm quay đầu chính là chiều mũi tên trên biển báo. 

- Biển số hiệu P.124c - biển báo  “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”: Loại biển báo này cấm các loại xe không được rẽ trái và quay đầu xe.

- Biển số hiệu P.124d - biển báo “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”: Đây là biển cấm các loại xe không được rẽ phải và quay đầu xe. 

- Biển số hiệu P.124e - biển báo “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe”: Đây là loại biển cấm ô tô rẽ trái đồng thời không được quay đầu xe.

- Biển số hiệu P.124f - biển báo “Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe”: Tương tự, loại biển này có ý nghĩa cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe.

- Biển số hiệu P.125 - biển báo “Cấm vượt”: Khi gặp biển cấm này có nghĩa là các loại xe cơ giới sẽ không được phép vượt nhau, kể cả xe ưu tiên theo quy định. Tuy nhiên, xe được phép vượt xe máy 2 bánh và xe gắn máy. 

- Biển số hiệu P.126 - biển báo “Cấm xe ô tô tải vượt”: Trên tuyến đường có biển cấm ô tô này, xe tải (bao gồm các loại xe tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3,5 tấn và các xe được ưu tiên theo quy định) sẽ không được phép vượt xe cơ giới khác. Tuy nhiên, xe được phép vượt xe máy 2 bánh và xe gắn máy. 

- Biển số hiệu P.127 - biển báo “Tốc độ tối đa cho phép”: Đây là biến báo có ý nghĩa cấm các loại xe cơ giới chạy quá tốc độ tối đa được ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên. 

- Biển số hiệu P.127a - biển báo “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”: Đây là biển báo quy định tốc độ tối đa mà các loại phương tiện có thể chạy vào ban đêm. 

- Biển số hiệu P.127b có tên gọi “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường”.

- Biển P.127 tên gọi  “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường”.

- Biển số hiệu DP.127 là “Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép”

-  Biển số hiệu P.128 - biển báo “Cấm sử dụng còi”: Khi gặp biển báo này nghĩa là các phương tiện sẽ không được sử dụng còi trên tuyến đường đó. 

- Biển số hiệu P.129 - biển báo “Kiểm tra”: Đây là biển báo vị trí đặt trạm kiểm tra. Theo đó, các phương tiện đi qua phải dừng lại kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

- Biển số hiệu P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe”: Biển cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

- Biển số hiệu P.131a “Cấm đỗ xe”: Biển dùng để cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển.

- Biển số hiệu P.131b “Cấm đỗ xe”: Đây là biển biển báo cấm xe ô tô và các loại xe cơ giới khác đỗ xe vào các ngày lẻ.

- Biển số hiệu P.131c “Cấm đỗ xe”: Với biển cấm này, các loại xe cơ giới sẽ không được phép đỗ xe vào các ngày chẵn. 

- Biển số hiệu P.132 có tên gọi là biển “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”.

- Biển số hiệu DP.133 “Hết cấm vượt” dùng để báo hiệu đã hết đoạn đường cấm vượt. 

- Biển số hiệu DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép” dùng để báo hiệu đã hết đoạn đường quy định tốc độ tối đa cho phép.

- Biển số hiệu DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” có ý nghĩa đã hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.

- Biển số hiệu P.136 “Cấm đi thẳng” có nghĩa cấm tất cả các loại xe cơ giới đi thẳng. 

- Biển số hiệu P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải” báo hiệu các loại xe không được rẽ phải, rẽ trái. 

- Biển số hiệu P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái” có ý nghĩa tại đoạn đường qua nút giao, cấm các phương tiện đi thẳng và rẽ trái. 

- Biển số hiệu P.139 “Cấm đi thẳng, rẽ phải” nghĩa là tại đoạn đường nút giao, các phương tiện không được đi thẳng và rẽ phải. 

các biển cấm ô tô

Các loại biển cấm ô tô được phân chia theo số hiệu (Nguồn: Sưu tầm)

Mức phạt khi vi phạm các biển cấm xe ô tô

Điều 25 Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT quy định rõ người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh trên biển cấm. Trong trường hợp người điều khiển xe không tuân thủ các biểu thị trên biển cấm ô tô sẽ vi phạm lỗi và bị xử phạt hành chính. Mức phạt cụ thể đối với từng lỗi vi phạm như sau:  

- Dừng xe nơi có biển báo “Cấm dừng xe và đỗ xe”: Phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng. 

- Lỗi đỗ nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. 

- Lỗi quay đầu xe tại nơi có biển ”Cấm quay đầu xe”: Phạt eifn từ 800.000 -1.000.000 đồng.

- Lỗi rẽ trái tại nơi có biển “Cấm rẽ trái” và lỗi rẽ phải tại nơi có biển “Cấm rẽ phải”: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

- Lỗi lùi xe tại đường có biển “Cấm đi ngược chiều”: Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

- Lỗi đi vào đường có biển báo nội dung cấm đi vào: Mức phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng.

- Lỗi xe đi ngược chiều trên đường một chiều và đi ngược chiều tại nơi có biển “Cấm đi ngược chiều”: Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng. 

- Lỗi vượt xe tại đường có biển cấm ô tô vượt: Mức phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng.

ô tô vi phạm lỗi biển cấm

Ô tô vi phạm lỗi các biển cấm ô tô sẽ bị phạt hành chính (Nguồn: sưu tầm)

Việc nắm rõ ý nghĩa của các loại biển cấm ô tô rất quan trọng, giúp cho việc lưu thông trên đường an toàn hơn. Người dùng quan tâm đến các mẫu xe mới, hiện đại tại Toyota có thể đăng ký lái thử. Việc lái thử sẽ giúp khách hàng trải nghiệm rõ các tính năng tiện ích trên xe, từ đó có quyết định lựa chọn và mua xe phù hợp.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ ngay với Toyota qua địa chỉ:

Khám phá thêm về Toyota tại:

Facebook | Youtube | Instagram