GIỚI THIỆU

Với mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp xã hội, Toyota Việt Nam luôn cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ về vấn đề môi trường đối với sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty. Trong đó, việc kiểm soát chất lượng môi trường xả thải (nước thải, khí thải, tiếng ồn) từ nhà máy là ưu tiên quan trọng nhất.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn, Toyota Việt Nam cập nhật thường xuyên trên website các thông tin sau: