Quỹ Toyota Việt Nam: Chuyên mục Y tế | Toyota Việt Nam

Y tế

Quỹ Toyota Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ người dân địa phương cải thiện chất lượng cuộc sống, và có cơ hội tiếp cận với điều kiện sống tốt hơn bằng cách trao tặng thiết bị y tế cho các bệnh viện ở các vùng khó khăn như như Kontum, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng.