Quỹ Toyota Việt Nam: Chuyên mục Hoạt động khác | Toyota Việt Nam

Hoạt động khác

Toyota Việt Nam và Quỹ Toyota Việt Nam đã không ngừng triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó hoạt động hỗ trợ kịp thời cho người dân địa phương các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai.