Chương trình Xây dựng hệ thống nước sạch cho điểm trường | Toyota Việt Nam

QUỸ TOYOTA

Năm 2021, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết bao gồm hệ thống lọc thô và bồn chứa nước tại 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - nơi vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

HÀNH TRÌNH MANG NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI CÁC EM THIẾU NHI VÙNG CAO

2
ĐIểm trường khó khăn được hỗ trợ nước sạch
icon
240
Người được đáp ứng với công suất của hệ thống lọc nước tinh khiết
icon

Giới thiệu chung

Năm 2021, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết bao gồm hệ thống lọc thô và bồn chứa nước tại 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - nơi vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

Mục đích

Với mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, đồng thời giúp trẻ em vùng sâu vùng xa được tiếp cận với nguồn nước sạch, Quỹ Toyota Việt Nam luôn nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giảng dạy tại các trường tiểu học, để các em có thể phát triển toàn diện về trí lực và thể chất.

Đối tượng hướng đến

Chương trình hướng tới các em nhỏ và các giáo viên ở những vùng miền còn nhiều khó khăn như Quảng Bình, giúp họ yên tâm học tập, công tác, đảm bảo sức khỏe nhất là trong mùa mưa lũ, thiếu nước sạch.

Thành tựu đạt được

Chương trình đã góp phần cung cấp đầy đủ nguồn nước sạch để phục vụ nhu cầu của toàn bộ học sinh, thầy cô giáo tại hai điểm trường tiểu học số 1 Thượng Trạch và tiểu học Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, hệ thống lọc thô và bồn chứa nước do Toyota tài trợ cung cấp đủ cho khoảng 120 người ở mỗi điểm trường.

HÌNH ẢNH & VIDEO