Quỹ Toyota Việt Nam: Chuyên mục Bảo vệ môi trường | Toyota Việt Nam

Môi trường

Với mục tiêu “mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại”, từ khi thành lập Quỹ Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội, đặc biệt là lĩnh vực môi trường.

HÀNH TRÌNH MANG NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI CÁC EM THIẾU NHI VÙNG CAO

Năm 2021, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tài Nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết bao gồm hệ thống lọc thô và bồn chứa nước tại 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình - nơi vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.

XEM THÊM