Nội địa hóa

Để đảm bảo chuỗi cung ứng luôn duy trì tính cạnh tranh và bền vững, bên cạnh việc duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau với các nhà cung cấp hiện tại, Toyota cũng mở rộng tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng trong tương lai.
Chúng tôi tin vào quá trình cùng hợp tác và phát triển với nhà cung cấp để có những đối tác lâu dài và hiệu quả nhất. Nhà cung cấp có giá thấp nhất không phải là tiêu chí lựa chọn chính của Toyota.

 

Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp

 • Công nghệ

  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm

 • Chất lượng

  Hệ thống kiểm soát chất lượng, khả năng giao hàng và kiểm soát sự cố

 • Sự thích ứng

  Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động Kaizen của chuỗi cung ứng

 • Phong cách Quản trị doanh nghiệp

  Triết lý kinh doanh.
  Tuân thủ quy định về pháp luật, môi trường, an toàn lao động và con người

 • Chi phí

  Tính cạnh tranh cao và luôn nỗ lực để điều chỉnh chi phí dựa trên sự phát triển về năng lực

Quy trình đánh giá và đăng ký nhà cung cấp mới

 • Tìm hiểu sơ bộ

 • Nghiên cứu tính khả thi

 • Đánh giá nhà cung cấp mới

 • Chọn nguồn & gia công

 • Sản xuất hàng loạt

Đánh giá phù hợp giữa nhu cầu của Toyota và khả năng cung ứng của nhà cung cấp

Thảo luận trực tiếp với nhà cung cấp

Chứng thực hệ thống quản lý của nhà cung cấp.
( Đội ngũ chuyên gia đến đánh giá và hỗ trợ cải thiện tại nhà cung cấp)

Xác nhận khả năng cạnh tranh của nhà cung cấp về chi phí & thời gian chuẩn bị với dự án cụ thể

Phái cử đội ngũ chuyên gia Toyota hỗ trợ NCC cải tiến các điểm yếu trong toàn bộ quá trình nhằm giúp Nhà cung cấp tăng tính cạnh tranh trong các dự án tiếp theo

Đánh giá tiền khả thi

Toyota đã và đang phát triển, triển khai, áp dụng tiêu chuẩn đánh giá nhà cung cấp mới; qua đó hỗ trợ nhà cung cấp làm rõ những yêu cầu, đánh giá hiện trạng và lên phương án cải thiện từng bước. Trong quá trình cải thiện, Toyota sẽ phái cử đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ nâng cao năng lực của nhà cung cấp mới. Chỉ sau khi vượt qua các tiêu chuẩn đánh giá nói trên, nhà cung cấp mới có thể nhận được yêu cầu báo giá từ Toyota cho mặt hàng cụ thể.