Nội địa hóa

NGUYÊN TẮC TOYOTA WAY THỨ 11: Tôn trọng mạng lưới đối tác và các nhà cung cấp bằng cách thử thách họ và giúp họ cải tiến

Thử thách các đối tác để cùng phát triển
Đặt các mục tiêu có tính thử thách và hỗ trợ đối tác đạt được những mục tiêu đó

Toyota Việt Nam áp dụng Bộ nguyên tắc ứng xử của Tập đoàn Toyota Nhật Bản cho các đối tác trong chuỗi cung ứng dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó, chúng tôi đồng hành với các đối tác để phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi dựa trên việc tăng cường tính cạnh tranh và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng.

Các nguyên tắc cơ bản của Phòng Mua Hàng Toyota theo Bộ quy tắc ứng xử Toyota:

Cạnh tranh công bằng dựa trên chính sách mở

Toyota mang đến cơ hội công bằng cho tất cả các ứng viên, không phụ thuộc vào quy mô giao dịch hay nguồn gốc, xuất xứ nào. Chúng tôi đánh giá ứng viên dựa trên điểm mạnh tổng thể, bao gồm chất lượng, công nghệ, chi phí, khối lượng, độ tin cậy của việc giao hàng, sự ổn định của hoạt động kinh doanh, năng lực quản lý và phát triển công nghệ

Tăng trưởng chung dựa trên tin tưởng lẫn nhau

Để xây dựng các mối quan hệ hướng tới sự phát triển chung, Toyota hợp tác, giao tiếp chặt chẽ và bình đẳng với và các nhà cung cấp như những người đồng hành.

Đóng góp vào nền kinh tế địa phương thông qua dự án nội địa hoá

Nhằm đóng góp cho nền kinh tế, Toyota trên toàn cầu thúc đẩy sản xuất nội địa và nỗ lực thúc đẩy hoạt động mua hàng phụ tùng và vật liệu trong nước.

Chúng tôi tham gia vào các hoạt động mua hàng với sự công bằng và chính trực, dựa trên ba chính sách cơ bản trên và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Đối với Toyota Việt Nam, đẩy mạnh nội địa hóa không chỉ đơn thuần là gia tăng số lượng nhà cung cấp mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực, chất lượng của nhà cung cấp, từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của họ, nối tiếp sự bền vững của chuỗi cung ứng. 

Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung, từ đó chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ với những nhà cung cấp có cùng mục tiêu chung.

Ngoài ra, vào tháng 2 năm 2022, TMV đã triển khai nội dung mới nhất về Trách nhiệm xã hội đến các nhà cung cấp đối tác của TMV, cụ thể là nội dung liên quan đến quyền con người, nội dung về đảm bảo môi trường, những yêu cầu phải tuân thủ pháp luật và những hành động cần thực hiện trong trường hợp vi phạm. Và đã nhận được sự đồng thuận của 183 nhà cung cấp đang có hợp đồng khung với TMV.

Bộ quy tắc ứng xử của Toyota và hướng dẫn trách nhiệm xã hội dành cho nhà cung cấp


Bộ quy tắc ứng xử của Toyota

Hướng dẫn trách nhiệm xã hội dành cho nhà cung cấp