Nội địa hóa

Toyota luôn nỗ lực hỗ trợ các nhà cung cấp phát triển với niềm tin rằng thành công của chúng tôi bắt nguồn từ sự tăng trưởng bền vững của chuỗi cung ứng.

Với định hướng duy trì một mối quan hệ vững chắc, Toyota xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Với Toyota, phát triển chuỗi cung ứng là một trong những hoạt động cốt lõi.

Nhà cung cấp của Toyota sẽ làm việc trực tiếp với phòng ban phát triển sản phẩm và sản xuất tất cả các linh kiện theo yêu cầu. Giữa Toyota và nhà cung cấp luôn duy trì sự chia sẻ thông tin ở mức cao nhất nhằm tối ưu thời gian cho giai đoạn thiết kế, phát triển cũng như khi đưa vào sản xuất.

Kỳ vọng đối với nhà cung cấp nội địa

Tư duy cải tiến (Kaizen) liên tục để đạt được trình độ cạnh tranh thế giới về chi phí, chất lượng, giao hàng

Cam kết hợp tác lâu dài & phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Toyota

Ý chí sẵn sàng mạnh mẽ đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam nói chung & ngành công nghiệp phụ trợ ô tô nói riêng

Đánh giá nhà cung cấp

01

Đánh giá hàng tháng

Toyota sẽ cùng nhà cung cấp đánh giá hàng tháng các hạng mục liên quan đến chất lượng, giao hàng, khả năng xử lý sự cố

Tự cải thiện

Toyota theo dõi & kiểm soát rủi ro

02

Đánh giá giữa kỳ

Toyota đánh giá giữa kỳ và họp với nhà cung cấp để phản hồi và hỗ trợ các kế hoạch cải thiện

Tự cải thiện

03

Đánh giá tổng kết năm tài chính

Toyota đánh giá tổng kết năm tài chính, vinh danh các nhà cung cấp xuất sắc và triển khai các hoạt động hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp

Toyota sẽ cùng nhà cung cấp đánh giá hàng tháng các hạng mục liên quan đến chất lượng, giao hàng, khả năng xử lý sự cố

Toyota đánh giá giữa kỳ và họp với nhà cung cấp để phản hồi và hỗ trợ các kế hoạch cải thiện

Toyota đánh giá tổng kết năm tài chính, vinh danh các nhà cung cấp xuất sắc và triển khai các hoạt động hỗ trợ tất cả các nhà cung cấp

Hàng năm, Toyota thực hiện việc đánh giá nhà cung cấp chuyên sâu. Trong đánh giá này, khả năng cạnh tranh và khả năng duy trì tính bền vững của các nhà cung cấp được đo lường bằng các tiêu chí: An toàn, chất lượng, khả năng đáp ứng, giao hàng, chi phí,... Nhiều phương thức được sử dụng trong việc đánh giá các nhà cung cấp, bao gồm kiểm tra tại chỗ và xem xét lại số liệu xuyên suốt năm hoạt động trước đó. Các đánh giá được thực hiện trên cơ sở liên tục, cho phép các nhà cung cấp theo dõi hiệu suất của họ trong cả năm.

Dựa vào kết quả đánh giá hàng năm, Toyota sẽ tiến hành phân loại và thực hiện các hoạt động hỗ trợ phù hợp cho từng nhà cung cấp.

Kết quả đạt được thông qua những ứng dụng này là một mô hình sản xuất với chi phí hợp lý và thời gian phản ứng nhanh nhạy, giúp Toyota và chuỗi cung ứng luôn giữ tính cạnh tranh và bền vững. Điều này góp phần thúc đẩy sự tương thích cao giữa Toyota và nhà cung cấp.

Vinh danh Nhà cung cấp xuất sắc

Hàng năm, Toyota tổ chức sự kiện "Hội nghị thường niên các Nhà cung cấp của Toyota" nhằm truyền đạt phương hướng kinh doanh và thể hiện sự tôn trọng, biết ơn đối với những đóng góp của nhà cung cấp, bằng cách trao những giải thưởng về an toàn, chất lượng, giá thành, giải thưởng toàn diện,... đến các nhà cung cấp.

Nhà cung cấp của chúng tôi


Danh sách nhà cung cấp