Dự toán chi phí giá lăn bánh các dòng xe và phiên bản | Toyota Việt Nam

DỰ TOÁN CHI PHÍ

  • 1. Thông tin chung

  • 2. Đăng kí - đăng kiểm

  • 3. Bảo hiểm

  • 4. Tài chính

Phụ kiện (Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt)

Tổng tiền phụ kiện : 0 VNĐ

0 VNĐ

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ - ĐĂNG KIỂM

Giá tính phí trước bạ 0 VNĐ
Lệ phí trước bạ VNĐ
Lệ phí đăng ký 0 VNĐ
Lệ phí đăng kiểm VNĐ
Phí lưu hành đường bộ 0 VNĐ

CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 0 VNĐ
0 VNĐ
Gói bảo hiểm
Thời hạn
0 VNĐ
0 VNĐ

0 VNĐ

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

Sản phẩm này không hỗ trợ gói vay tài chính

Số tiền trả trước không được lớn hơn 60% giá trị xe

Số tiền trả trước không được lớn hơn 80% giá trị xe

* Sản phẩm không hỗ trợ gói vay tài chính

Xem thông tin
Tên xe Camry 2t50G
Giá trị xe 100.000.000 VNĐ
Tổng Giá trị phụ kiện 100.000.000 VNĐ
Số tiền vay 100.000.000 VNĐ
Thời gian vay 12 tháng
Gói tài chính áp dụng Balloon
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng ưu đãi 0 VNĐ
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng sau ưu đãi 0 VNĐ
Khoản balloon trả cuối kỳ 0 VNĐ
Khoản tiền trả kỳ cuối 0 VNĐ
Xem lịch trả góp dự kiến

Lưu ý: Chi phí trên chỉ là dự tính. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

banner