Đóng góp xã hội: Chuyên mục Phát triển nguồn nhân lực | Toyota Việt Nam

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Luôn nhận thức rõ nền tảng phát triển bền vững của một đất nước nằm ở yếu tố con người và trí tuệ sáng tạo, bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, Toyota Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, nhằm góp phần hình thành và xây dựng một thế hệ trẻ tài năng và nhiệt huyết, tích cực mang sức mình đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Học bổng Kỹ thuật Toyota

Lần đầu tổ chức vào năm 1997 và được duy trì định kỳ hàng năm, Học bổng Kỹ thuật Toyota là một trong 4 hoạt động chính của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

XEM THÊM

Khóa học Monozukuri

Khóa học Monozukuri - Bí quyết thành công trong sản xuất và kinh doanh được triển khai và hợp tác tổ chức giữa Toyota Việt Nam cùng trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2005. Thông qua sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều chuyên gia đến từ Tâp đoàn Toyota toàn cầu, Monozukuri đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cũng như thế hệ sinh viên kỹ thuật trẻ tại Việt Nam được tiếp cận và hiểu sâu hơn về Hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota Production System - TPS) - “chìa khóa” giúp tạo nên thành công của Tập đoàn.

XEM THÊM

Chương trình đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP)

Bắt đầu từ năm 2000, Toyota Việt Nam đã hợp tác với các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, triển khai Chương trình đào tạo Kỹ thuật Toyota (T-TEP) nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô của nước nhà.

XEM THÊM