Đóng góp xã hội: Chuyên mục An Toàn Giao Thông | Toyota Việt Nam

AN TOÀN GIAO THÔNG

Toyota Việt Nam luôn chú trọng đầu tư vào các hoạt động giáo dục và nâng cao ý thức về an toàn giao thông, đặc biệt cho là các em học sinh - thế hệ trẻ, với ước mong được chung tay cùng xã hội đặt nền móng và kiến tạo một cuộc sống, tương lai xã hội phát triển với văn hóa giao thông an toàn bền vững cho Việt Nam.

Toyota cùng em học an toàn giao thông

Hướng tới mục tiêu chính là nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) & kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh tiểu học trên cả nước, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện

XEM THÊM

Chiến dịch tuyên truyền An toàn giao thông

Toyota Việt Nam thực hiện nhiều chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng tham gia giao thông cho mọi đối tượng trong xã hội.

XEM THÊM

Đào tạo lái xe an toàn

Toyota Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) – Bộ Công An hợp tác thực hiện “Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota”. Các nội dung bao gồm: phát triển đội ngũ giảng viên nòng cốt để hướng dẫn và đào tạo kỹ năng, ý thức lái xe; tổ chức các khóa đào tạo lái xe an toàn cho các thành viên của cục CSGT, Toyota Việt Nam và cộng đồng.

XEM THÊM