Định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota - TNGA | Toyota Việt Nam

Định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota - TNGA

TÌM HIỂU THÊM

image-thumbnail icon-button-play

Hệ thống Hybrid của động cơ 1.8 cấu tạo và hoạt động như thế nào?