Định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota - TNGA | Toyota Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM

Hệ thống Hybrid của động cơ 1.8 cấu tạo và hoạt động như thế nào?