Tổng quan cộng đồng, đóng góp của Toyota Việt Nam đối với cộng đồng
banner

CỘNG ĐỒNG

Đóng góp xã hội

Nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho đất nước Việt Nam, Toyota Việt Nam luôn tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp trong các lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi...

TÌM HIỂU

Quỹ Toyota Việt Nam

Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực để trở thành một “doanh nghiệp xanh” thông qua việc thực hiện nhiều hoạt động như: đầu tư và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, hỗ trợ đại lý và các nhà cung cấp cùng thực hiện “chu trình xanh” khép kín, cũng như thực hiện nhiều hoạt động đóng góp xã hội có quyền...

TÌM HIỂU

Phát triển bền vững

Sự bền vững là một phần trong các Nguyên tắc hướng dẫn của Toyota kể từ khi thành lập. Việc quản lý sự bền vững của chúng tôi được dẫn dắt bởi Ban lãnh đạo Công ty và được thực hiện bởi toàn bộ các phòng ban trong công ty. Báo cáo bền vững dựa trên đánh giá hàng năm về các chỉ tiêu quan trọng, trong đó xem xét các...

TÌM HIỂU