23 24 25 26 Tháng 04 Thứ tư
  • Vios 1.5G (CVT)
    622.000.000 VNĐ
  • Vios 1.5E (CVT)
    588.000.000 VNĐ
  • Vios 1.5E (MT)
    564.000.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Muốn sở hữu ngay!

Liên hệ đại lý Toyota gần nhất để biết thêm chi tiết.