16 17 18 19 Tháng 02 Thứ hai

Sử dụng phụ tùng chính hiệu

- Phụ tùng giả có chất lượng thấp sẽ trực tiếp hay gián tiếp gây ra những hư hỏng khác với chi phí sửa chữa lớn.

 

 

Phụ tùng giả

 

 

Phụ tùng chính hiệu

 

- Trong một số trường hợp, phụ tùng giả gây mất an toàn cho người sử dụng.

 

 

Phụ tùng chính hiệu chỉ được bán tại các Đại lý/ TDVUQ trên toàn quốc!