21 22 23 24 Tháng 01 Thứ tư

Chiến dịch đặc biệt

1.Thế nào là chiến dịch đặc biệt?

Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an toàn, môi trường hay những vấn đề khác có thể xảy ra ở một hay nhiều nhóm xe nhất định, Toyota Việt Nam sẽ tiến hành các Chiến Dịch Đặc Biệt để kiểm tra khắc phục các vấn đề trên.

2.Các loại chiến dịch đặc biệt:

Chiến dịch sửa chữa đặc biệt: các chiến dịch kiểm tra, khắc phục các vấn đề liên quan đến an toàn, môi trường hay những vấn đề nghiêm trọng khác.

Chiến dịch Hài Lòng Khách Hàng: Các chiến dịch kiểm tra, khắc phục vấn đề không liên quan đến an toàn, môi trường cũng như không liên quan đến vấn đề nghiêm trọng khác.

3.Phương thức tiến hành các chiến dịch đặc biệt

Đại lý Toyota sẽ gọi điện hoặc gửi thư trực tiếp mời quý khách mang xe vào trạm dịch vụ để thực hiện chiến dịch.

Thông tin chi tiết về chiến dịch cũng như danh sách các loại xe bị ảnh hưởng sẽ được đăng tải trên trang web: www.toyota.com.vn

4.Các lưu ý khác

Toyota Việt Nam chỉ thực hiện các Chiến Dịch Đặc Biệt cho các xe Toyota được sản xuất tại Việt Nam hay được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam.

Trong nhiều trường hợp, việc thực hiện các Chiến Dịch Đặc Biệt trên xe của quý khách có thể chỉ là các bước kiểm tra nhanh chóng mà chưa cần phải tiến hành thêm các công việc điều chỉnh, sửa chữa hay thay thế nào khác.

Toyota rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách trong quá trình thực hiện các Chiến Địch Đặc Biệt.