13 14 15 16 Tháng 08 Thứ tư
  • Innova 2.0V
    995.000.000 VNĐ
  • Innova 2.0G
    859.000.000 VNĐ
  • Innova 2.0E
    793.000.000 VNĐ
(Đã bao gồm VAT)

Muốn sở hữu ngay!

Liên hệ đại lý Toyota gần nhất để biết thêm chi tiết.