8 9 10 11 Tháng 12 Thứ hai

Sản Phẩm Chính

Với dịch vụ Tài chính Toyota, việc sở hữu một chiếc xe Toyota không còn là mơ ước. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ ngay hôm nay với các gói sản phẩm chỉ dành riêng cho khách hàng Toyota.

sản phẩm dịch vụ tài chính

1. SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

Chủ Động Ngân Sách Gia Đình

Sản phẩm

Lãi Suất

Tối ưu

Hoặc

Linh
hoạt

Thời Hạn

Vay Vốn (Tháng)

12 Tháng
24 Tháng
36 Tháng
48 Tháng
60 Tháng

Tỉ Lệ Vay/Giá Trị Xe

bao gồm phụ kiện (Tối đa)

90%

85%

80%

75%

70%

Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống

Thanh toán nợ gốc và lãi hàng tháng/hàng quý (*).

Ưu điểm sản phẩm

  • Số tiền trả hàng tháng giảm dần.
  • Có thể lựa chọn Lãi suất Tối ưu hoặc Lãi suất Linh hoạt.

(*) Áp dụng cho xe Hilux

2. SẢN PHẨM BALLOON (**)

Thanh Toán Linh Hoạt, Đổi Xe Dễ Dàng

Sản phẩm

Lãi Suất

Tối ưu

Hoặc

Linh
hoạt

Thời Hạn
Vay Vốn (Tháng)

12 Tháng
24 Tháng
36 Tháng
48 Tháng
60 Tháng

Tỉ Lệ Vay/Giá Trị Xe

bao gồm phụ kiện
(Tối đa)

90%

85%

80%

75%

70%

Balloon
(Tối đa)

30%
giá trị xe
bao gồm
phụ kiện

(**) Áp dụng cho xe Hilux

Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống

Thanh toán một phần nợ gốc và lãi hàng tháng/hàng quý(**).
Phần nợ gốc còn lại được thanh toán cuối kỳ

Ưu điểm sản phẩm

  • Số tiền thanh toán hàng tháng nhỏ tạo điều kiện để sở hữu xe ngay cả khi thu nhập còn hạn chế .
  • Dễ dàng đổi xe mới khi khoản vay đáo hạn với chương trình khách hàng thân thiết của Tài Chính Toyota
  • Có thể lựa chọn Lãi suất Tối ưu hoặc Lãi suất Linh hoạt.

3. SẢN PHẨM 50/50

Tận Dụng Vốn Đầu Tư Sinh Lợi

Sản phẩm

Lãi Suất

Cố định

Thời Hạn

Vay Vốn (Tháng)

Tỉ Lệ Vay/Giá Trị Xe

bao gồm phụ kiện (Tối đa)

Phương thức thanh toán

Sản phẩm truyền thống

Thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi một lần duy nhất vào cuối kỳ.

Ưu điểm sản phẩm

  • Thủ tục đơn giản, xét duyệt nhanh chóng
  • Chủ động nguồn tài chính nhàn rỗi để đầu tư sinh lợi
  • Không chịu áp lực thanh toán hàng tháng
  • Lãi suất ưu đãi và cố định trong suốt thời gian vay nếu thanh toán sau 6 tháng